Altanki, komórki i inne

KOMÓRKI

Oferujemy na zamówienie o dowolnych powierzchniach domki ogrodowe , narzędziowe, gospodarcze, domki dla dzieci, ozdobne budy dla psów w postaci domku, zadaszone obudowy studni i inne podobne obiekty.

Opis techniczny projektu

Warto wiedzieć:

Wg ustawy Prawo budowlane, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Pozostałe Altanki, komórki i inne

ALTANKI
GARAŻE