Altanki, komórki i inne

GARAŻE

Oferujemy garaże wolnostojące jedno i wielo–stanowiskowe, budynki gospodarskie np. kojce dla koni, stajnie, obórki, budynki do przechowywania sprzętu działkowego itp.

Opis techniczny projektu

Czy wiesz, że:

Garaż do trzech stanowisk postojowych w zabudowie jednorodzinnej można postawić:

  • 4 m od granicy z sąsiednią działką, gdy garaż jest zwrócony ku niej ścianą z oknem lub drzwiami;
  • 3 m od granicy, gdy nie ma otworów w tej ścianie;
  • co najmniej 1,5 m od granicy lub w jej linii, gdy pozwalają na to przepisy lokalne albo działka jest węższa niż 16 m, albo planowany garaż ma być krótszy niż 5,5 m i niższy niż 3 m;
  • w granicy działki, gdy będzie przylegał całą powierzchnią ściany do istniejącego lub projektowanego budynku na sąsiedniej działce (musi być wydane ostateczne pozwolenie na jego budowę) i w pasie 3 m od granicy nie będzie dłuższy ani wyższy od tego budynku (ten sąsiedni budynek nie musi być garażem).

Pozostałe Altanki, komórki i inne

KOMÓRKI
ALTANKI