Altanki, komórki i inne

ALTANKI

Oferujemy i zaprojektujemy wiaty wolnostojące i dobudowane przy budynkach, grille, altany.

Opis techniczny projektu

Warto wiedzieć:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) przy spełnieniu określonych warunków nie wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku altan położonych poza rodzinnymi ogrodami działkowymi są dwa takie warunki: powierzchnia zabudowy altany nie może być większa niż 25 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Pozostałe Altanki, komórki i inne

KOMÓRKI
GARAŻE