Fundament dla domu z drewna

Jak w przypadku każdego rodzaju budynku, fundamenty domu drewnianego zależą od jego wielkości i rodzaju zastosowania. O ile w przypadku małego domku ogrodowego zazwyczaj wystarczą fundamenty punktowe, o tyle w przypadku domu mieszkalnego konieczne jest wykonanie profesjonalnych ław lub płyty fundamentowej. Największą różnicą w stosunku do domów z kamienia jest sposób mocowania konstrukcji drewnianych.

Czy przed budową fundamentów domu należy wykonać badanie gruntu?

Budowę fundamentów domu należy zawsze rozpoczynać od badania gruntu. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem budowy domu przeprowadzić badanie gruntu, aby nie doszło do takiej sytuacji, jak w przypadku Krzywej Wieży w Pizie we Włoszech. Byłoby idealnie, gdyby sprzedawca działki budowlanej mógł wykonać badania geologiczne jeszcze przed zakupem.

Jeśli stan gruntu jest niekorzystny, może to mieć przykre konsekwencje, takie jak pęknięcia lub zawilgocenie ścian. Budowniczowie powinni zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, wykonując badania geologiczne. Dzięki ekspertyzie geologicznej można skutecznie uniknąć ryzyka budowlanego związanego z niepotrzebnymi lub nieoczekiwanymi dodatkowymi kosztami i późniejszymi uszkodzeniami nowego budynku.

Po przeprowadzeniu kontroli na miejscu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych można określić rodzaj fundamentu.

Zamontowane lub wpuszczane

W przeciwieństwie do muru, punktem newralgicznym fundamentów domów drewnianych jest połączenie dwóch niepodobnych do siebie materiałów. Można to zrobić poprzez przymocowanie belek drewnianych( podwalin) do elementów kotwiących i śrubowych osadzonych w fundamentach lub poprzez zalanie bądź zamurowanie belek podporowych.

W obliczeniach statycznych należy przede wszystkim uwzględnić tolerancje dotyczące materiału żywego, jakim jest drewno. Tym zadaniem zajmują się projektanci i opracowują to w postaci projektu budowlanego. Przy błędnych założeniach oprócz uszkodzeń spowodowanych wilgocią może to powodować zniekształcenia statyczne, które mogą uszkodzić lub zniszczyć zarówno konstrukcję drewnianą, jak i sam fundament.

Prace betoniarskie wymagają większego doświadczenia niż prace z drewnem.

Jeśli chcesz samodzielnie zbudować niewielki domek drewniany, powinieneś rozważyć oddzielnie prace betoniarskie i drewniane. Konstrukcje drewniane są możliwe do wykonania nawet przy niewielkim doświadczeniu, zwłaszcza jeśli korzysta się z gotowych zestawów materiałowych, przygotowanych do samodzielnego montażu, a montaż jest wykonywany dokładnie i zgodnie z załączoną instrukcją.

W celu wykonania fundamentu betonowego należy zdobyć doświadczenie w zakresie materiału i wariantów statycznych.

Należy znać znaczenie i zastosowanie poniższych terminów dotyczących fundacji:

· Podłoże pasmowe

· Fundament punktowy

· Płyta podstawy

· Płyta fundamentowa

· Fundacja

· Wzmocnienie

· Dyfuzja i parowanie

Pomiędzy fundamentem a konstrukcją drewnianą pojawia się ważny aspekt konstrukcyjny. W tym przypadku rodzaj połączenia między gruntem a drewnem w znacznym stopniu decyduje o stanie wilgotnościowym konstrukcji drewnianej. Niezbędne są niezawodne i profesjonalne systemy odwadniania i drenażu.

Podczas układania izolacji z zastosowaniem środków hydrofobowych należy jednocześnie zapewnić wentylację wszystkich elementów drewnianych. Każdy element drewniany musi mieć możliwość wyschnięcia i w tym celu musi być pozbawiony możliwości parowania lub dyfuzji. Należy również zwrócić uwagę na wilgotność betonu lub cementu. W każdym miejscu, w którym fundament styka się bezpośrednio z drewnem, może ono ulec trwałemu uszkodzeniu.

Podsumowanie

Fundamenty domów z bali muszą być wykonane dokładnie według projektu budowlanego. Inwestor i montażyści wykonujący fundamenty muszą przestrzegać tolerancji zawartych w projekcie.. Tylko w ten sposób można uniknąć niepotrzebnej dodatkowej pracy podczas montażu i późniejszych uszkodzeń.

Jak ważny jest fundament domu z bali w konstrukcji domu z bali?

Niezależnie od metody budowy, solidne fundamenty domu mają ogromne znaczenie. To samo dotyczy domu z bali. Częścią każdego domu z bali jest fundament, a techniczna ochrona drewna jest uwzględniona w planach. Widoczna część podstawy nie może być krótsza niż 35-40 cm. Jeśli nie będzie się o to dbać, drewno po krótkim czasie może ulegać korozji biologicznej z powodu stałego zawilgocenia. Fundamenty pod domy z bali są dostosowane do właściwości gruntu oraz rodzaju domu i działki. Dla każdego domu z bali przygotowuje się plan fundamentów według statyki, którego należy przestrzegać.

Oceń ten post
[Wszystkie: 1 Average: 5]