Bramy, ogrodzenia, kominy i inne

BRAMY I ORGODZENIA

Oferujemy i zaprojektujemy bramy wjazdowe wraz z obiektami przyległymi typu

  • zadaszona furtka,
  • pomieszczenie śmietnik,
  • zadaszone łączniki między istniejącymi obiektami,
  • pergole i zadaszenia nad ścieżkami,
  • ogrodzenia.

Opis techniczny projektu

Warto wiedzieć:

§ 41.

1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42.

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

§ 43.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe Bramy, ogrodzenia, kominy i inne

Sorry, no posts matched your criteria.