Budowa domu Przepiórka Legionowo

 

Nasza druga ekipa montażowa rozpoczęła z początkiem września nową kolejną naszą realizację. Po wcześniejszym przygotowaniu placu budowy i rozbiórce starych zabudowań. Zanim rozpoczęliśmy pracę w terenie, najpierw wykonaliśmy adaptację projektu zewnętrznej pracowni architektonicznej o nazwie Przepiórka. Przystosowując go do naszej technologii sumikowo łądkowej. Żeby uniknąć problemów związanych z poszukiwaniem wykonawców i prawidłową realizacją projektu. Najkorzystniej znaleźć firmę wykonawczą taką jak nasza która jednocześnie wykonuje projekt architektoniczny a następnie go realizuje. W tym przypadku nasza klientka zamówiła również prace fundamentowe wraz z docelowym pokryciem dachowym co pokażemy w kolejnych etapach realizacji tej inwestycji. Zapraszamy na naszą stronę ponownie oraz do naszego bloga.

Oceń ten post
[Wszystkie: 0 Average: 0]

Budowa domu Janek Gietrzwałd

To już kolejna nasza realizacja domu Janek. Tym razem koło Olsztyna w miejscowości Gietrzwałd. Pod koniec sierpnia rozpoczęliśmy prace montażowe tego bardzo funkcjonalnego domu. Pogoda w tym czasie nie była dla nas łaskawa, silne o pady deszczu nie ułatwiały nam zadania. Po postawieniu ścian parteru przyszła kolej na wykonanie więźby dachowej. kolejnym etapem jest deskowanie połaci dachowej i pokrycie dachu papą wierzchniego krycia. Nie należy przy tym zapominać o impregnacji naszego domu. Dobrze jest już na tym etapie wybrać kolorystykę elewacji budynku i zabezpieczyć nasz dom jeszcze przed montażem stolarki okiennej. Warto się przy tym zastanowić na odpowiednią kolorystyką .Podobno z gustami się nie dyskutuje i się je szanuje ale bez wątpienia ciemniejsza kolorystyka dłużej przetrwa w znakomitej formie na fasadzie naszego wymarzonego domu drewnianego.

Oceń ten post
[Wszystkie: 0 Average: 0]

Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego

Szkieletowe budownictwo drewniane coraz częściej stanowi popularną technologię w Polsce. Technologia ta jest może wymagająca ale jest najszybszą metodą. Techniczno-mechaniczne wymogi oraz warunki wilgotnościowo-cieplne koniecznie muszą być przestrzegane. Stropy jak i konstrukcja ścian i dachu domu szkieletowego nie może zostać wykonana byle jak przez firmę która się tego podejmuję. Trzeba mieć na uwagę to,że to bardzo skomplikowany i szczegółowy proces. Przedstawimy Państwu główne jej rozdziały, w ogólnym zarysie.

Jakie materiały na konstrukcję domu drewnianego:
materiały do budowy domu drewnianego

·         Drewno konstrukcyjne: Drewno które stosuje się na szkielet budynku, to suszone komorowo ze wszystkich stron. Drewno a jego wilgotność nie powinna być wyższa niż 23% na elementy zewnętrzne i 18% na elementy zabudowane. Drewno, które zostaje przeznaczone na konstrukcje nie może posiadać ,chodników owadzich jak i również nie powinno znajdować się pozostałości korowiny. Na konstrukcje budynku składają się elementy takie jak belki stropowe, podciągi, słupy ścian oraz elementy konstrukcji dachu. W tym przypadku stosowane są materiały o odpowiedniej wytrzymałości zawarte w projekcie budowlanym których przekroje potwierdzają obliczenia konstruktora.

·         Materiały ocieplające: Najpopularniejszym materiałem dzisiaj stosowanym jest wełna mineralna lub szklana, a także, materiały izolacyjne na bazie celulozy lub włókien drzewnych. Ważnym czynnikiem aby zapewnić ochronę domu przed utratą ciepła jest odpowiednia grubość zastosowanego materiału ocieplającego. Istotnym czynnikiem jest również odpowiednie ułożenie bez szczelin. 

·         Materiały na poszycia: Zewnętrzne ściany są bardzo narażone na działanie wilgoci, na ich pokrycia muszą być stosowane materiały które są odporne na wilgoć.Do tej grupy należą płyty wiórowe, sklejka wodoodporna oraz płyty gipsowe.

·         Materiały elewacyjne: Stosowane są okładziny drewniane, ceglane i inne albo również tynki na steropianie.

·         Folie wiatroizolacyjne oraz paroizolacyjne: Zapewniają one odprowadzenie na zewnątrz pary wodnej co chroni płyty poszycia przed wychłodzeniem się. Dobrze chroni to pomieszczenie przed wilgocią na zewnątrz. Po drugie, zabezpiecza izolację cieplną, konstrukcję budynku przed wilgocią. Co ogranicza przepływ wilgoci do wnętrza ścian. Pod żadnym pozorem nie wolno pomylić folii wiatroizolacyjnej z folią paroizolacyjną .

·         Łączniki: Elementy konstrukcji budynku połączone są łącznikami metalowymi. Zalicza się do nich wkręty, śruby, gwoździe, zszywki oraz złącza metalowe. Każda z nich powinna być zgodna z Polskimi Normami, które dopuszczone są do stosowania je w budownictwie. Pamiętajmy by użycie łączników nie powodowało pęknięcia elementów łączonych, może to spowodować uszkodzenie całej konstrukcji domu.

Posadowienie budynku drewnianego

Jeśli chodzi o posadowienie budynku, głębokość jego nie powinna być równa głębokości przemarzania na danym terenie.  Aby w łatwy i dobry sposób uniknąć mostków cieplnych w części budynku, izolacja ścian fundamentowych to idealne rozwiązanie. Budynki o konstrukcji drewnianej należy zainstalować tak aby były na odpowiedniej wysokości, ściany jak i konstrukcja budynku. Wtedy nie będą one narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Kiedy dom posiada elewację drewnianą lub winylową lub system izolacji z wełny bądź styropianu, to minimalna wysokość posadowienia od gruntu do poziomu stanu zerowego musi wynosić co najmniej 20 cm a najlepiej 50 cm To da nam gwarancje na sukces.

Izolacja pozioma i pionowa

Ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne powinny być izolowane od kontaktu z położonym betonem.  Jest stosowana w tym celu specjalna papa izolacyjna lub folia budowlana.  Identycznej izolacji potrzebują również wszystkie elementy konstrukcji, a najbardziej ściany i stropy.

Ściany zewnętrzne

Przeznaczeniem tej przegrody jest oddzielenie wnętrza budynku od otoczenia. Musi ona być odporna na wilgoć oraz powinna izolować pomieszczenia pod względem akustycznym i cieplnym. Jak również powinna spełniać wymagania odnośnie do przenoszenia obciążenia stropów i dachu na fundamenty.

Strop i dach domu szkieletowego


przekrój domu drewnianego

Właśnie to pełni szczególną rolę jeśli chodzi o konstrukcję budynku. Nie tylko musi przenosić obciążenie statyczne ale również dynamiczne,zmienne, wynikające z użytkowania pomieszczenia.Musi być tak zaprojektowany i wykonany tak aby przenosił obciążenia z zachowaniem dopuszczalnej strzałki ugięcia.Pełni on również funkcje izolatora akustycznego. Natomiast dach jest apogeum budynku i jego ochroną przed czynnikami atmosferycznymi. Konstrukcja musi spełniać wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej również i statyki domu.Pokrycie dachu jest jego obciążeniem jak i również wiatr lub śnieg.Konstrukcja dachu musi wynikać z założeń architektonicznych budynku i wyliczeń konstrukcyjnych.

Poszycie ścian, stropów i dachu

W przypadku lekkiej konstrukcji szkieletowej budynku poszycie ścian, stropów i dachu spełnia kilka funkcji:

·         tworzy usztywnienie konstrukcji;

·         zwiększa izolacyjność akustyczną;

·         chroni dom przed wpływem wilgoci i temperatury;

·         jest podkładem pod okładzinę elewacyjną.

Wymagania wilgotnościowo-cieplnej dla budynku szkieletowego

Charakterystyczny dla budownictwa szkieletowego jest warstwowy układ ścian. Ściana zewnętrzna, chroniąca budynek przed wilgocią i utratą ciepła składa się z typowych elementów:

·         poszycie wewnętrzne (np. płyta gipsowo-kartonowa);

·         paroizolacja;

·         konstrukcja drewniana;

·         ocieplenie;

·         poszycie zewnętrzne ściany;

·         okładzina elewacyjna.

Wymagania w zakresie wentylacji budynku

Największym zadaniem dla projektanta i wykonawcy jest wyprowadzenie wilgoci z budynku. W  szczególności domy z drewna są wrażliwe na wilgoć. Kiedy drewno jest wilgotne,  idealnie sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni i zgnilizny. Przemoczona warstwa izolacji również traci na swojej właściwości. Odpowiednia wilgotność w domach drewnianych uzyskać można tylko i wyłącznie kiedy system wentylacyjny jest prawidłowo zastosowany. Wentylacja prawidłowa zapewnia odpowiednie odprowadzenie jak i doprowadzenie powietrza co sprzyja jej oraz pozwala na odpowiednia temperaturę i wilgotność w domu z drewna. Ważnym elementem jest również odpowiednie wyprowadzenie wilgoci z przestrzeni dachowej. Odpowiednie otwory na całej przestrzeni dachowej zapewnią odpowiednią wentylację.

Wymagania w zakresie izolacyjności termicznej

Najważniejszym zadaniem izolacji cieplnej jest ograniczenie napływu powietrza zimnego a utrzymanie ciepła w pomieszczeniach domu. Wymagania jeśli chodzi o izolacyjność termiczną w domu powinny być bezwzględnie przestrzegane. Jeśli ułożenie izolacji jest wadliwe powoduje to powstawanie mostków termicznych. Wtedy powietrze ucieka z domu co może spowodować utratę nawet połowy ciepła z domu. Co również przenosi się na podwyższone koszty ogrzewania domu.

Odbiór robót

Prace nad konstrukcją budynku i jakość użytych materiałów ocenia zatrudniony przez nas fachowiec w osobie kierownika budowy. Sprawdza również  zgodność wykonania prac z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

Musimy bardzo poważnie podejść do tego tematu, jak wiadomo budowa domu jest inwestycją na całe życie. Nie warto oszczędzać na materiałach jak i na wykonawstwie. Jeśli chcemy mieć pewność, że dobrze inwestujemy, zacznijmy od dobrej orientacji w temacie. Zachowanie odpowiednich wymagań techniczno-montażowych pomoże nam zaoszczędzić na czasie ale również  pieniądze, a w efekcie pozwoli nam spokojnie spać w wymarzonym domu.

Oceń ten post
[Wszystkie: 1 Average: 5]